Geet

Click on the gray triangle to play the song:

Play All:

naa ab ranj ke guftago:

chann surah te tare:

ye jaho jala ho khudawand:

tu hai jalali badsha:

yassu naam azeem hai:

wo hai khuda:

khudawand tau hai:

khuda hai hamari chittan:

hallelujah:

hallelujah khuda kee hamad:

aai khuda mujhee ek:

aai baap tujee hum:

sari duniya aaj muskara:

ayo ralmil khushiyan:

yaasu naam azeem hai:

Advertisements
%d bloggers like this: